Zorunlu Bireysel Emeklilik Dönemi Başlıyor

Zorunlu Bireysel Emeklilik Dönemi Başlıyor

Zorunlu Bireysel Emeklilik Dönemi Başlıyor ; Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 tarihinden yürürlüğe girecektir. Hazine Müsteşarlığı, uygulanın usul ve esaslarını belirlemek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre, sürecin daha sağlıklı, verimli ve etkin işlemesi için sisteme kademeli olarak geçilecektir. Kademeli geçiş sistemine göre Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım’a geçiş tarihleri şöyledir;

İşyerleri Geçiş Tarihleri
  • 1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler
1 Ocak 2017
  • 250-999 çalışanı olan işletmeler ve merkezi bütçeli kamu idareleri
1 Nisan 2017
  • 100-249 çalışanı olan işletmeler
1 Temmuz 2017
  • 50-99 çalışanı olan işletmeler ve mahalli idareler ile kamu iktisadi teşekkülleri
1 Ocak 2018
  • 10-49 çalışanı olan işletmeler
1 Temmuz 2018
  • 5-9 çalışanı olan işletmeler
1 Ocak 2019

 Kademeli geçiş sistemine göre Otomatik BES, ilk olarak 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için başlayacaktır. Süreci dikkate aarak 1.000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinin, bir BES şirketiyle görüşüp, gerekli emeklilik planı yapmaları önerilmektedir

Comments are closed.