1. Her türlü filo kiralama işlerini yapmak.
 2. Şirket, yurtiçi ve yurtdışında sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü motorlu araç, iş makinası, hava, deniz ve kara taşıtları ile makine, cihaz, alet, edevat, gayrimenkul, depo, antrepo arazi, arsa, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı , satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım işlerini ve pazarlamasını yapmak,
 3. Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak,
 4. Kara, hava ve deniz yolu taşımacılığını yapmak, bu amaçla gerekli olan Otobüs, Otomobil, tır gibi araç filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek,
 5. Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, bunları kiraya vermek.
 6. Elektrik motorları, bobinler, dinamolar, su motorları, motopomplar ve kompresörler ve bunlara ait yedek parçaların alım satımını yapmak, tüketiciye arzını gerçekleştirmek,
 7. Makine ve yedek parçaların imalatını ve montajını yapmak için sanayi tesisleri ve servis istasyonları kurmak, işletmek ve imal edilecek makine ve yedek parçaların ihracını ve satışını ve kiralamasını yapmak,
 8. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
 9. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
 10. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
 11. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
 12. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
 13. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
 14. Her türlü tamir, tadilat işlerini yapmak. Bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.
 15. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak.
 16. Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü malzeme, makine, cihaz, ürün, yedek parça ve her türlü alım, satım, pazarlama ve kiralama işlerini yapmak, yaptırmak.
 17. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.
 18. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek ve kiraya vermek.
 19. Konusu ile ilgili iş ve işlemleri yapabilmek için bayilikler, temsilcilikler açmak ortak olmak. Şirket ana sözleşmesinde yazılı hususlar ile ilgili konularda her türlü ithalat ve ihracatı yapmak.
 20. Şirket konusu ile ilgili her türlü özel ve kamu kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere girip ihaleleri almak almış olduğu işleri yapmak tamamlamak.
 21. Resmi ve gayri resmi devlet daireleri ile özel ve tüzel kişilerle askeriye, katma bütçeli devlet daireleri ile döner sermayeli dairelerce açılan konusu ile ilgili ihalelere iştigal etmek taahhütlere girişmek, taahhütleri başkalarına devir etmek.
 22. Şirket maksat ve konusu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre teşvikler, krediler almak.
 23. Konusu ile ilgili işler için her türlü araç, gereç, makine ve cihazlar almak ve satmak.
 24. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve konusuna giren işler için gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişilerle birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulu şirketlere katılabilir.
 25. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve sair muamele ve işlemleri de yapar. Patent, ihtira beratı, know-how ve lisansları devralabilir, devredebilir.
 26. Şirket alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir ve borçları için her nevi ipotek verebilir ve bunların kaldırılmasını isteyebilir. Her nevi teminat ipoteği alabilir ve verebilir, menkul ve gayrimenkul malları yurt içinde ve dışında kiralayabilir veya kiraya verebilir. Konusu ile ilgili işlerde ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir.

1.Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, video, teyp, radyo, elektrik ve elektronik ev aletleri; triko ve nakış makineleri , mutfak robotları, saç kurutma makinesi, müzik seti, fırın, şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv sehpaları, elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri, elektrikli ısıtıcılar, her türlü elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya, oto teyp, cd çalar, dvd, vcd ve benzeri ürünlerin ve sarf malzemelerinin alımını, satımını ve pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olarak yapmak, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.

 1. Her türlü bisiklet, motosiklet ticareti yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.
 2. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, sistem ve cihazlarının elektrikli ve elektronik aletlerin ,alım ve satımını, tamir ve bakımını, tesisat proje taahhüt işlerini, ithalat ve ihracatını yapar.
 3. Her türlü ahşap, plastik, cam, çelik ve porselenden mamul mutfak eşyalarının ve süs eşyalarının alım-satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını, dahili ticaretini yapmak ve bu ürünler ile ilgili her türlü aksesuar ve yedek parçalarının alım-satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını, dahili ticaretini toptan ve perakende yapmak, Konusu ile ilgili her türlü ham madde, mamul ve yarı mamul maddeler, kimyevi ürünlerin, yan sanayi maddelerinin, alım-satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını, dahili ticaretini toptan ve perakende yapmak,

5- Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

6- Her türlü dayanıklı tüketim malları ve aletleri alım – satım, ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

7- Lüzumlu makine, teçhizat, el aletleri ve gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferah etmek, kiraya vermek, almak, gayrimenkuller üzerinde ittifak, intifa, sükna,  gayrimenkuller mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayri menkuller ile ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri, belediyeler nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, gayrimenkul alımı satımı, irtifak hakları tesisi, kredi işleri ile ilgili inşaat kiralama işlerini yapmak, konut, büro, fabrika, tamir atölyesi, depo kurmak, imalathane ve şantiyeleri kurup işletmesini sağlamak,

8- Telefon, cep telefonu, çağrı cihazları, telsiz, modem, faks ve bunlara benzer her türlü telekomünikasyon aletleri ile aksesuar ve yedek parçalarının alım – satım, ithalat, ihracat ve üretimini dahili ticaretini yapmak, icabında yurt dışındaki ve yurt içindeki telekomünikasyon firmalarının yurt içi temsilciliklerini ve yetkili bayiliklerini almak,

 1. Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak.
 2. Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak.

11.Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak.

12.Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.

 1. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi.
 2. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.

15.Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.

16.Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

 1. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
 2. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajını yapmak.

19.Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

20.Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek.

Her türlü el ve makine halısı, kilim, seccade, pike, yastık, yolluk gibi malların imalatı, alım satımı ile ithalat, ihracat, tamirat ve pazarlamasını yapmak.

21.Halı, kilim, seccade, pike, yastık, yolluk ile ilgili her türlü ham madde, yarı mamul ve mamul maddelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

22 .Her türlü halı, kilim, seccade, pike, yastık ve yolluk gibi mamullerin dokunması için dokuma fabrikası ve tezgahları kurmak, bu fabrika ve tezgahlar için gerekli olan aksam ve yedek parçaları ile aksesuarlarının alım satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. Perde, güneşlik ve tül alımı, satımı, dikimi, ütülemesi ve montajını yapmak.

23.Tabii ve suni iplik türlerinden mamul dokuma ve örgü kumaşlar, perde, örtü, mefruşat malzemeleri, iplikten mamul kağıtla birleştirilmiş duvar kağıtları, yastık, yorgan, yatak ve benzeri mamullerin imali, alımı, satımı, dağıtım ve pazarlaması ile ithalat ve ihracatını yapmak.

24.Pamuk, yün iplik, mensucat, sanayi mamulleri, dokuma sanayi mamulleri ile kumaş imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

 1. Bilumum tabii ve suni elyaflar ile bu elyaftan mamul bilumum ipliklerin ham, yarı mamul ve mamul olarak imali, alım satımı, ithalat ve ihracatı ile dağıtımı, pazarlamasını yapmak.
 2. Konusu ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerin imali, ütülenmesi, kolalanması, kurutulması işlerinin bilumum mefruşatın imali, üçüncü şahıslara ve firmalara yaptırılması.
 3. Bunlarla ilgili aksesuar türünden bant, fitil, kornej, kopça, düğme, çıtçıt, fermuar, etiket, astar, tela, yapışkan astar, püskül, fırfır, pirinç aksesuar ve bilumum müştemilatının alım satımı, dağıtım ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
 4. Havlu, bornoz, yatak çarşafı, paspas ve bunların müştemilatlarını imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilikler almak ve vermek.
 5. Oya, dantel, güpür alım satımı.
 6. Ev ürünleri, mutfak eşyaları, cam ve camdan mamul ev eşyaları züccaciye ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, kristal avize, aydınlatma malzemeleri alım satımı, ithal ve ihracı, bu ürünlerin pazarlanması. Her türlü züccaciye, çelik mutfak eşyası, şişe, cam ürünleri, porselen, emaye, plastikten mamul ürünler, mutfak eşyaları alım satımı, ithalatı ve ihracatı.

31.Her türlü ürünün, eşyanın, malın, makinenin pazarlamasını ve ticaretini yapmak. Her türlü pazarlama faaliyetinde bulunmak.

32 Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü malzeme, makine, cihaz, ürün, yedek parça ve her türlü alım, satım, pazarlama işlerini yapmak, yaptırmak

 1. Konusu ile ilgili iş ve işlemleri yapabilmek için ticari mümessillik, bayilik, temsilcilikler açmak, işletmek, bunları kiraya vermek, ve bu tür işletmelere ortak olabilmek, şirket maksat ve konusuna giren işler ile ilgili olarak konusunda uzman ve üretim yetkisine sahip başka firmalara kendi marka ve ünvanı ile fason üretim yaptırabilir.
 2. Şirket konusu ile ilgili her türlü özel ve kamu kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere girip ihaleleri almak almış olduğu işleri yapmak tamamlamak ve alt taşeron firmalara yaptırmak.
 3. Resmi ve gayri resmi devlet daireleri ile özel ve tüzel kişilerle askeriye, katma bütçeli devlet daireleri ile döner sermayeli dairelerce açılan konusu ile ilgili ihalelere iştigal etmek taahhütlere girişmek, taahhütleri başkalarına devir etmek.
 4. Şirket maksat ve konusu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre teşvikler, krediler almak.
 5. Konusu ile ilgili işler için her türlü araç, gereç, makine ve cihazlar almak ve satmak.
 6. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve konusuna giren işler için gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişilerle birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulu şirketlere katılabilir.
 7. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve sair muamele ve işlemleri de yapar. Patent, ihtira beratı, know-how ve lisansları devralabilir, devredebilir.
 8. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir  ve  ipotekleri  fek  edebilir. Şirket  gayri  menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul  mükellefiyeti,  kat irtifakı,  kat  mülkiyeti  tesis  edebilir.  Her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
 9. Şirket alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir ve borçları için her nevi ipotek verebilir ve bunların kaldırılmasını isteyebilir. Her nevi teminat ipoteği alabilir ve verebilir, menkul ve gayrimenkul malları yurt içinde ve dışında kiralayabilir veya kiraya verebilir. Konusu ile ilgili işlerde ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir
 10. Şirket yurt içinde ve yurt dışında kısa ve orta vadeli finansmanlar sağlamak, emsal, kefalet kredileri, açık krediler, imza karşılığı krediler, teminat karşılığı krediler, ipotek karşılığı krediler teşvikler, yatırım kredileri, akredetif krediler, şahıs kredileri, şeref ve alameti fabrika üzerine avans kredileri açtırır, temin eder ve kullanmak.
 11. Ticaret mali ve idari tasarruf faaliyetinde bulunmak.
 12. Konusu ile ilgili iş ve işlemleri yapabilmek için bayilikler, temsilcilikler açmak ortak olabilir, şirket maksat ve konusuna giren işler ile ilgili olarak konusunda uzman ve üretim yetkisine sahip başka firmalara kendi marka ve ünvanı ile fason üretim yaptırabilir.
 13. Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek için kanunlar, yasalar, tüzükler, yönetmelikler dahilinde yurt içinde veya yurt dışında gerekli her türlü işlemleri, muameleleri, sözleşmeleri yapmak her türlü anlaşmaları imzalamak, her türlü gerekli malzemeyi, araç, gereç ve makineleri almak, satmak, kiralamak ve faaliyetini sürdürmek için gerekli görülen her işlemi yapmak.

 

Comments are closed.