ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?

2017 yılında da asgari ücret desteğinin devam etmesine karar verilmiş olup 28.02.2017 tarihinde yayınlanan 2017-09 Sayılı SGK Genelgesinde uygulamanın usul ve esasları açıklanmıştır.

2017 Yılında Tescil Edilmiş İşyerleri

  • Uzun vadeli sigortalı kollarına tabi olarak sigortalılardan dolayı yararlanılacaktır.
  • 2016 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.
  • 2016 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren ve genelge ekinde belirtilen belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 110 TL’nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.
  • 2016 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2016 yılının en son bildirim yapılan ayından 2016 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında 2017 yılında tescil edilmiş gibi işlem yapılacaktır. Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2017 yılına ait APHB veya MPHB’yi yasal süresi içinde vereceklerdir.
  • 2017 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, APHB veya MPHB’den kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.
  • 2017 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin anlaşılması halinde, 2017 Ocak ila 2017 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

2017 Yılında Tescil Edilen İşyerleri

  • 2017 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2016 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2016 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için ilgili belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.
  • Destekten yararlanılabilmesi için 2017 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.
  • Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
  • 2017 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Comments are closed.