1 NİSAN’DA TEŞVİKLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR – Ekonomi Haberleri

 

ekonomi haberleri – 1 NİSAN’DA TEŞVİKLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sigortasız İşçi Çalıştırdığı Tespit Edilenİş yerlerinde Teşviklerde Kademeli Mahrumiyet Uygulanacak!

 

Özel sektör işverenlerini yakından ilgilendiren 6824 Sayılı Yeni Torba Yasa, 08.03.2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlandı. Vergide beş puan indiriminden, 4/b sigortalıları için yeni bir dönem olacak Esnaf ve Ahilik Sandığına, teşviklerde kademeli geçişten, 60(g) sigortalılar için yeni esasların belirlenmesine kadar önemli düzenlemeler bu torba yasada düzenlendi.

Torba yasada yapılan en önemli düzenlemelerden bi

ri: Sigortasız İşçi Çalıştırdığı Tespit Edilen İşyerlerinde Teşviklerde Kademeli Mahrumiyet Uygulanmasıdır.

Kayıtdışı veya sahte sigortalılığın tespit edilmesi halinde

  • İlk tespitte bir ay süreyle,
  • İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, de
    stek ve indirimlerden yararlanılmayacak.

Comments are closed.